skip to Main Content
+31(0)33-2007070 info@dengsolar.nl

Subsidies

Voor de groot-zakelijke toepassingen heeft de overheid al jaren een passende oplossing. DenG Solar heeft een ruime ervaring om deze SDE+ subsidie voor U aan te vragen, zonder enige nadere verplichting.

De uitgangspunten voor een SDE+ aanvraag zijn gebaseerd op een businessplan. Dit plan dient tevens als onderbouwing van de voorstellen zoals door DenG Solar worden uitgewerkt.

SDE+

Voor groot zakelijke gebruikers, dat zijn aansluitingen > 3x 80 Ampère, bestaat een speciale subsidieregeling die de productie van duurzame energie stimuleert; de SDE+ subsidie

Deze productie subsidie voor verschillende vormen van duurzame energie is in korte tijd enorm populair geworden. In 2 rondes per jaar wordt een budget van 4 miljard per ronde beschikbaar gesteld. Dit is weliswaar een groot bedrag maar door de ruime openstelling voor Wind op land, Wind op zee, Biomassa, Geothermie, Water en natuurlijk Zon, is de subsidie de laatste jaren elke ronde zeer ruim overtekend.

De systematiek van de subsidieregeling is gestoeld op het per categorie inschrijven tegen een bepaalde prijs (subsidie per geproduceerde kWh). Wanneer de pot leeg is houdt het op, hoe lager de inschrijving hoe groter dus de kans is dat een subsidie wordt toegewezen. Voorwaarde voor toekenning is een positief business plan.  Met name de categorie zon is een categorie die relatief meer subsidie nodig heeft om marktconform concurrerend te kunnen produceren. Dit heeft tot gevolg dat deze categorie vaak op de rand van de budgetuitputting balanceert.

De afgelopen jaren hebben we als DenG Solar bijna alle SDE+ aanvragen voor onze klanten toegewezen gekregen. Dat is geen toeval. We zijn goed ingevoerd in de materie, hebben een breed netwerk in de markt en werken altijd op basis van een goed uitgewerkte business case. Hierdoor wordt deze kansspelachtige regeling omgezet in een aanvraag op basis van kansberekening.

Bij toewijzing van de subsidie kunt u in bijna alle gevallen een rendement op uw geïnvesteerd vermogen tegemoet zien van tussen de 10% – 12,5%.

Neemt u contact op om te zien wat de SDE+ regeling voor uw situatie kan betekenen.

Inventarisatie

Tijdens een intake gesprek worden alle ingrediënten verzameld om tot een passend voorstel te komen. Op grond van dit voorstel worden de vervolgstappen vastgesteld.

Back To Top